Skip to main content


Pooliku infoga eestisse tuumajaama ei ehita

Tuumainfo portaal jagab faktipõhist teavet teoreetiliste moodultuumajaamadega seotud tehnilistest, majanduslikest, keskkondlikest, tervislikest, sotsiaalsetest ning paljudest teistest aspektidest, tasakaalustamaks arutelusid tuumajaama rajamise ja käitamise ning tuumajäätmete riskide kohta Eestis.

Loe moodulreaktorite taustast, nendega kaasnevatest paljudest riskidest ning ka tegelikest lahendustest energeetikaküsimustele.

Raport: “Väike Moodultuumajaam Eestis:
Soovitatav või Mitte?”

Lühiraport annab põgusa ülevaate tuumaenergia ajaloost Eestis, analüüsib tuumaenergia meemi levimist riiklikes arengukavades ning selgitab paari värskemat uuringut, mis on tehtud spetsiifiliselt Eesti oludes VMRide kaalumisel. Välja on toodud ka sõnumid ja õppetunnid, mida Eesti kogemus saab anda laiemale Kesk- ja Ida-Euroopa regioonile. Loe lähemalt alarubriigist Raportid.

Videoseeria “Eesti tuumajaama õhuloss”

Eesti Rohelise Liikumise videosarjas “Eesti tuumajaama õhuloss” leiab vastuseid küsimustele, miks Eestisse planeeritav tuumajaam ei ole keskkonnasõbralik, töökindel ega odav lahendus energia tootmiseks.

2021 oktoobris avalikustatud videoseerias võetakse vaatluse alla tuumajaama planeerimisega seotud inimesed ise, uuritakse lähemalt kelle taskuid ettevõtmisega täidetakse ning kuidas äriideed müüakse ehk mis peitub intensiivselt rahastatud sisuturunduse taga. 

Nuclear Conference: Small Modular Reactors – Estonian need or distraction?

30. novembril 2021 võõrustas Eesti Roheline Liikumine rahvusvahelisi ja kohalikke tuumaenergeetika eksperte. Selgust otsiti küsimusele, kas täna alles disainifaasis olevad väikesed tuumajaamad (VMR) võivad olla tulevikus Eesti möödapääsmatu vajadus, või on tegemist tähelepanu kõrvale juhtiva eksitusega?

Vaata ettekandeid ja paneelarutelu siit: