Skip to main content

Privaatsustingimused

Isikuandmete vastutav töötleja

MTÜ Eesti Roheline Liikumine (registrikood 80001670) (edaspidi ERL) soovib tuumainfo.ee lehel edastada keskkonnaalaseid uudiseid ja teavitusi, kutseid üritustele ning muud asjakohast informatsiooni. Isikuandmete vajaliku kaitse tagamiseks infokirjade saatmisel järgib ERL käesolevaid privaatsustingimusi.

Isikuandmed, mida ERL töötleb

ERL-i poolt edastatava info saamiseks on võimalik asuda tegevust jälgima www.tuumainfo.ee, sisestades vastaval veebilehel oma kontaktinformatsiooni (nimi, telefon, e-posti aadress). Teie isikuandmetele võivad ligi pääseda ERL-i töötajad, kes tegelevad ERL-i kommunikatsiooniga.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kui edastate kontaktid Tuumainfo.ee lehel, siis kasutab ERL Teie andmeid Teie nõusoleku alusel.

Andmesubjekti õigused

Teie nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. ERL jätkab Teile info edastamist seni, kuni Te sellest loobute. Ettepanekute tegemiseks, aga ka oma isikuandmete töötlemise lõpetamise, isikuandmete parandamise, samuti isikuandmetele juurdepääsu saamise eesmärgil palume võtta ühendust e-posti aadressil info@roheline.ee.

Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.