Skip to main content

Eesti Roheline Liikumine on keskkonnakaitsega tegelev mittetulunduslik organisatsioon eesmärgiga parandada Eesti keskkonna olukorda ja suunata meie ühiskonda rohelisele jätkusuutlikule mõtteviisile.

Eesti Rohelise Liikumise seisukoht on, et tuumaenergia tootmine pole Eesti jaoks jätkusuutlik lahendus. Käesolev leht on mõeldud selleks, et avalikkus oleks kursis tuumaenergiat riskide, probleemide ja teemat puudutavate trendidega maailmas.