Skip to main content

Raportid

Väike Moodultuumajaam Eestis:
Soovitatav või Mitte? (2022 September)

VMR

Lühiraport annab põgusa ülevaate tuumaenergia ajaloost Eestis, analüüsib tuumaenergia meemi levimist riiklikes arengukavades ning selgitab paari värskemat uuringut, mis on tehtud spetsiifiliselt Eesti oludes VMRide kaalumisel. Välja on toodud ka sõnumid ja õppetunnid, mida Eesti kogemus saab anda laiemale Kesk- ja Ida-Euroopa regioonile. Raport koostati algselt konsortsiumile Joint Project.

VIDEOSARI “EESTI TUUMAJAAMA ÕHULOSS” (2021 oktoober)

Videosarjas “Eesti tuumajaama õhuloss” leiab vastuseid küsimustele, miks Eestisse planeeritav tuumajaam ei ole keskkonnasõbralik, töökindel ega odav lahendus energia tootmiseks. Vaatluse alla võetakse inimesed äriidee taga; uuritakse lähemalt, kelle taskuid ettevõtmisega täidetakse; ning mis peitub intensiivselt rahastatud sisuturunduse taga